Saturday, September 19, 2009

Sekitar Hidroterapi 2009

Program Hidroterapi yang menjadi rutin program sekali sebulan bermula tahun lepas masih diteruskan dengan kerjasama yang erat daripada Jabatan Pertahanan Malaysia Besut.

Program ini diberi nilai tambah dengan mempraktikkan 3 kompenan aktiviti iaitu;
  1. Latihan di air
  2. Latihan Menjulur
  3. Sand Theraphy
Dari pengamatan kami, program ini telah berjaya memberi kesan langsung kepada perkembangan murid dalam P&P khasnya kepada pelajar katogeri Sindrom Down. Mereka mula menunjukkan self Confident dalam menuruti proses P&P di dalam kelas.Kini kami baru menerima seorang pelajar dari katogeri Cerebral Pasly yang mempunyai masalah untuk bergerak secara normal. Namun semangat kerjasama yang dibentuk dalam diri murid-murid di sini, setakat ini telah berjaya membantu murid baru ini berminat untuk hadir ke sekolah setiap hari dengan bantuan ibubapa mereka.

Sekitar VMI Screening 2009Murid PKIBP sedang tekun menjalani ujian VMI yang diadakan dengan bantuan daripada guru-guru arus perdana yang berminat untuk memahami ujian ini. Ujian VMI adalah untuk mengesan tahap sebenar perkembangan kognitif murid berbanding dengan umur kronologi.
Keputusan ujian ini kelak akan membantu guru-guru PKIBP merancang strategi dan perancangan stimulasi PnP yang sesuai dengan tahap abiliti sebenar murid berkenaan.


PROGRAM INKLUSIF MURID PKBP

Program ini mula diperkenalkan mulai tahun 2009 khusus untuk murid yang mempunyai kebolehan menguasai asas 3M dan berkeupayaan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pembelajaran secara formal dengan murid-murid lain di kelas arus perdana.

Murid-murid yang terpilih yakni seramai 5 orang ini diberikan proses orientasi inklusif di kelas tahun yang dikenal pasti sesuai dengan tahap keupayaan kognitif murid tanpa mengambil kira faktor kelas sebenar berdasarkan umur kronologi.


Bermakna murid tadi akan belajar mengikut keupayaan tahap sebenar mereka di kelas normal.

Sepanjang tempoh pembelajaran murid tersebut di kelas biasa, ianya akan dipantau khusus oleh seorang guru PKBP untuk memberikan "personal touch" kepada murid berkenaan terutama dalam menyiapkan latihan yang diberikan oleh guru yang mengajar di kelas terbabit. Keistimewaan murid tadi ialah mereka mendapat bimbingan khas dari guru yang bertindak memantau dan pemudahcara proses pembelajaran mereka.

Murid-murid tadi akan kembali ke kelas PKBP selepas tempoh waktu yang tertentu dan akan dinilai setiap masa.

No comments: